Bestrijding van ratten? Ratten in huis? Rattenplaag bij uw bedrijf? U merkt dat er ratten in uw buurt zijn? Neem contact op met de Afdeling Dierplagen

De mens is al decennialang bezig met het bestrijden van ratten. Wanneer de rat niet wordt bestreden en de leefomgeving optimaal is, zal het dier zich snel voortplanten. Dit betekent dat de rat zich om de 4 tot 8 weken voortplant, waarbij ze 4 tot 6 jongen krijgt. De jonge ratten zijn na ongeveer 2 maanden geslachtsrijp en kunnen zich dan ook voortplanten. Kortom, een kleine populatie van ratten kan zeer snel een echte overlast worden.

De Afdeling Dierplagen bestrijdt ratten op verschillende manieren. Na het eerste overleg met de klant gaan we over tot het verkennen van de locatie waar de overlast van ratten plaats vindt. De locatie is zeer van belang om de juiste bestrijding te bepalen.

 

Vanaf 2014 mag rattengif niet zomaar meer door buiten gebruikt worden. De overheid heeft als voorwaarde gesteld dat rattengif alleen gebruikt mag worden wanneer er aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

De Afdeling Dierplagen was in eerste aanleg tegen het verbod van gebruik van gif, echter al snel dat bleek dat we zeer goede resultaten behalen met alternatieve gifvrij methodes. Soms is het gebruik van gif nodig wij kunnen u dan wel begeleiden om dit op een deskundige wijze te laten uitvoeren. Hierbij moeten we voorkomen moet worden dat het gif geen andere dieren treft. Rattengif mag dus alleen nog maar buiten gebruikte worden door professionals.

De Afdeling Dierplagen is voor u die professional bij het GIFVRIJ bestrijden van ratten.