Onze aanpak in ongediertebestrijding werkt

De Afdeling Dierplagen streeft naar een zo natuurlijk mogelijke aanpak van uw ongedierteprobleem.

Onderhoudscontract

Bedrijven, agrariërs en winkels kunnen in overleg een service- en onderhoudscontract op maat samenstellen. Dat houdt in dat de Afdeling Dierplagen uw bedrijf plaagdiervrij houden tegen een gereduceerd tarief. Uiteraard houden we een nauwkeurige administratie bij.

Vergif is echter altijd ons laatste redmiddel!

De vijf stappen van ongediertebestrijding

De aanpak van Afdeling Dierplagen  bestaat uit vijf stappen die volledig zijn afgestemd op uw woning of bedrijf:

Determinatie
We bekijken van welke diersoort u (over)last heeft.

Inventarisatie
Vervolgens inventariseren we de verspreiding. We onderzoeken de plekken in en rondom uw woning of bedrijf waar we de diersoort kunnen verwachten.

Planning & preventie
We maken een bestrijdingsplan met informatie over het hoe en wanneer van onze ongediertebestrijding en stellen de te gebruiken bestrijdingsmiddelen en/of weringsmaatregelen vast. Daarnaast analyseren we wat u zelf kunt doen op bedrijfsmatig, bouwkundig en hygiënisch vlak om in de toekomst overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Uitvoering
De ongediertebestrijding en weringsmaatregelen worden volgens het eerder gemaakte bestrijdingsplan uitgevoerd.

Controle
De laatste stap bestaat uit een analyse van het effect van de uitgevoerde ongediertebestrijding en de genomen weringsmaatregelen. Zo nodig voeren we een nabehandeling uit.