De rat, voor de één een verschrikkelijk dier om tegen te komen en voor de ander een ontzettend lief huisdier. Hoe klein het dier ook is en al behoort het tot de knaagdieren, zoals konijnen, hamsters en cavia’s, de rat kan leiden tot een enorme overlast bij u thuis of bij het bedrijf.

Niet alleen overlast door het knagen van deze dieren is een groot probleem, maar ook het overbrengen van ziekten op mensen is een goede reden om ratten te bestrijden. De ziekte van Weil is hier een voorbeeld van. Ongeveer 50% van de ratten is drager van deze ziekte. De ziekte veroorzaakt ondermeer hoge koorts, stoornissen in de lever en bloedingen in het lichaam. Voor andere dieren kan de rat bijvoorbeeld de varkenspest overbrengen.

Er zijn dus genoeg redenen om ratten te bestrijden wanneer er sprake is van overlast. De Afdeling DIerplagen heeft inmiddels een grote reputatie opgebouwd in de bestrijding van ratten. Hiervoor gaan we op een vakkundige wijze aan de slag. We houden hierbij niet alleen rekening met het milieu, maar ook staat de volkgezondheid voorop.

Naast de bestrijding van ratten kunnen wij u ook adviseren hoe men een rattenplaag kan voorkomen. Wij kunnen samen met u een bestrijdingsplan op stellen om de overlast van deze knaagdieren tot een minimum te beperken.

De Afdeling Dierplagen heeft de beschikking over het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” en onze medewerkers zijn geschoold via het Kennis en Adviescentrum Dierplagen. Dit vormt een gedegen basis en kennis voor onze werkzaamheden in het bestrijden van ratten.

Ook zijn onze medewerkerd VCA-gecertificeerd. De voorwaarde om al onze werkzaamheden uit te voeren op een veilige manier met oog voor de gezondheid en milieu.

Komt het dus aan op overlast van ratten, dan is Afdeling Dierplagen voor u de juiste partner in het oplossen Uw ratten probleem.